Lidgeld seizoen 2017

Goed nieuws:

De bijdragen blijven op hetzelfde lage niveau van vorig jaar!

 

Geboortejaar Leeftijd (op 31.12.2017) Bijdrage      
2012 (of jonger)  tot 5 jaar € 30 (incl. 8 lentelessen twv €50)  
2008 - 2011 6 tem 9 jaar € 60 (incl. 8 lentelessen twv €50)
2002 - 2007 10 tem 15 jaar € 80 (incl. 8 lentelessen twv €70)
1992 - 2001 16 tem 25 jaar € 80      
1948 - 1991 26 tem 69 jaar € 130      
1930 - 1947 70 jaar en ouder € 30(*)      

 Gezinsabonnement (ouders en inwonende studerende kinderen): €340

Hoe betalen ?

  • U schrijft het bedrag over op rekeningnummer BE27 0012 0563 9773 van Tennisclub Reinaert.
  • U vermeldt: naam en voornaam en geboortedatum van ALLE personen waarop de inschrijving betrekking heeft; en ook adres en e-mailadres
  • GEEN betaling van lidgeld aan de bar.

Let op !

  • Iedereen die interclub wil spelen moet voor 15 februari 2017 de bijdrage betaald hebben.
  • Dit geldt zowel voor de jeugdspelers als voor de volwassenen die interclub willen spelen.

 (*)De club stelt dit gebaar naar haar senioren als blijk van erkentelijkheid voor trouw lidmaatschap en als dank voor de geleverde inspanningen in het belang van Tennisclub Reinaert over de jaren heen. Het is dan ook evident dat we een kleine voorwaarde stellen aan deze voorkeursbehandeling: we vragen dat deze senioren minstens 3 jaar lid waren in de voorbije 5 jaar. 'Nieuwe' senioren boven de 70 die niet aan deze voorwaarde voldoen, zijn uiteraard ook van harte welkom in onze club, maar betalen zoals de anderen 130 EUR. Dank voor het begrip