Ook op onze club geldt dat goede afspraken goede vrienden maken. Hieronder kan je ons clubreglement terugvinden. Dank om je hieraan te houden !

 

1. Wie onze terreinen betreedt, is lid van onze club. 

Als je geen lid bent van onze club kan je geen gebruik maken van onze tennisterreinen. We houden de bijdragen bewust zo laag mogelijk om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten spelen. Wie toch occasioneel gebruik zou willen maken van onze club (bv. voor een schoolactiviteit of voor een gastspeler die slechts kortstondig in Lokeren verblijft), legt deze vraag tijdig voor aan het bestuur. Weet dat deze uitzondering niet kan worden toegestaan door een individueel bestuurslid of door een persoon die de uitbating van de bar verzorgt (vraag het dus ook niet op die manier), maar enkel na gezamenlijk overleg binnen het bestuur.

Gezien er voor padel wel in een betalend systeem van gastspelers wordt voorzien, geldt deze regel enkel voor de tennisterreinen. De padelterreinen, kunnen ook worden gebruikt door niet- leden op voorwaarde dat zij vooraf hun terrein hebben gereserveerd en betaald. 

2. Wie reserveert, speelt. 

Elk lid heeft automatisch toegang tot het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Dit platform is zeer toegankelijk, maar indien je toch problemen zou hebben, vraag dan even uitleg  bij een lid dat al vertrouwd is met het systeem. Je kan ook altijd contact opnemen met Patrick Volders (0475 57 03 27).

Om elk lid een eerlijke kans te geven op voldoende uurtjes tennis- of padelplezier, hanteren we de volgende regels inzake reservaties: 

Tennis

1) Het reservatiesysteem is ingedeeld in blokken van één uur.

2) Een reservatie voor enkelspel wordt maar aanvaard als minstens twee namen zijn ingegeven. Voor dubbelspel behoeft men vier namen. 

3) Het is in de regel toegelaten om met vier personen twee opeenvolgende enkelpartijen te boeken om twee uur aaneensluitend een dubbelpartij te kunnen spelen.  Op drukke momenten verwachten van onze leden echter de nodige hoffelijkheid en gezond verstand om ook anderen de kans te geven om te spelen. 

4) Meervoudige reservaties zijn niet toegelaten en bijgevolg ook niet mogelijk via het reservatiesysteem. Elk lid kan dus pas een nieuwe reservatie maken, van zodra de bestaande reservatie is verstreken. Het is bovendien onder geen enkel beding toegelaten om op een andere manier gelijktijdig twee reservaties te maken. Half-fictieve’ tennispartners inschakelen en gedurfde combinaties (bijvoorbeeld je schoonmoeder met haar kleinzoon om 21:30 terwijl beiden al in bed zouden moeten liggen, jijzelf met het 5-jarig dochtertje van je vriendin terwijl je dat lieve meisje nooit van het veld zou willen meppen, de naam van een lid invoeren van wie men weet dat die persoon in het buitenland verblijft of nog erger dat die aan het revalideren is en zeker nog geen tennis speelt,  enzovoort) worden niet geapprecieerd. We rekenen hiervoor ook op de nodige sociale controle van onze leden. Het bestuur wil geen parkeerwachter zijn om jullie te testen op je gezond verstand. Gebruik het gewoon. 

5) Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Wie reserveert, speelt. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar. Desnoods bel je iemand van het bestuur om dit voor jou te regelen. Je verhindert geen andere leden om een terrein te boeken. Dat is een minimum van respect tegenover de andere leden.

Padel


1) Het reservatiesysteem is ingedeeld in blokken van anderhalf uur.

 2) Een reservatie is enkel geldig indien deze 4 namen bevat.

 3) Elk lid heeft recht om twee gelijktijdige reservaties te maken tot 7 dagen op voorhand.

Een volgende reservatie is pas mogelijk van zodra de eerste reservatie is afgelopen.

 4) Gastspelers :

DALUREN :

Het weekend behoort tot de daluren. Van maandag tot en met vrijdag start de laatst mogelijke reservatie met gastspelers in de daluren om 17u30

Aan een reservatie in de daluren kunnen maximaal 3 gastspelers worden toegevoegd. De reservatie moet dus minstens 1 lid bevatten.

PIEKUREN :

Hieronder vallen de reservaties op weekdagen vanaf 18 u.

Aan een reservatie in de piekuren kan maximaal 1 gastspeler toegevoegd worden. De reservatie moet dus minstens 3 leden bevatten.

Gastspelers worden toegevoegd door degene die het plein reserveert. Gastspelers betalen 10 € per persoon voor 1 ½ u  . De gastspelers betalen aan degene die het plein gereserveerd heeft. Reserveren en betalen kan via de terreinreservatie op de website van Tennis Vlaanderen.

Bij annulatie korter dan 3 u voor het spelen dient u iemand van het bestuur te contacteren. Van zodra de reservatie aangevangen is , kan er niet meer geannuleerd worden.

5) Kinderen (U12) kunnen enkel reserveren tijdens de daluren. Het weekend behoort tot de daluren. Van maandag tot en met vrijdag start de laatst mogelijke reservatie voor kinderen om 17u30

 6) Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Ook hier geldt dat wie reserveert, speelt. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar.

 7) De namen die op de reservatie staan vermeld, staan ook effectief op het terrein. Uit respect voor andere leden rekenen we hiervoor ook op de nodige sociale controle van onze leden. Het bestuur wil geen parkeerwachter zijn. We willen iedereen zoveel mogelijk speelkansen bieden.

 8) Gelieve het op en rond de pleinen netjes te houden. Tijdens de herfstmaanden is het belangrijk dat de gevallen bladeren op tijd verwijderd worden en ook afval hoort thuis in de vuilnisbakken. De pleinen dienen met proper schoeisel betreden te worden. Heb je eerst getennist, gelieve dan de schoenborstels te gebruiken aan de ingang van de pleinen.

 9) De lessen worden aangeboden via tennisschool Jan Stilten. U kan bij de tennisschool terecht met alle vragen hieromtrent. (Zie link op onze website)

 10) Het bestuur kan dit reglement ten allen tijde aanpassen indien ze ondervinden dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit wordt altijd gecommuniceerd naar de leden.

 

3. Respect voor elkaar en voor onze accommodatie

Op tennis- en padelclub is iedereen welkom, ongeacht leeftijd, gender, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, handicap of eender welke andere persoonlijke overtuiging. Iedere vorm van discriminatie strookt per definitie niet met de waarden van onze club en wordt niet getolereerd.  

Onze club is bekommert om het welbevinden van élk van onze leden. We verwachten dat iedereen met respect wordt behandeld en dat elk lid elementaire beleefdheid en hoffelijkheid hoog in het vaandel draagt. We streven ernaar dat elk lid zich thuis kan voelen op onze club.

Het staat als een paal boven water dat onze club een waar pareltje onder de tennis- en padelclubs is. We prijzen ons gelukkig met onze prachtige locatie en uitstekende accommodatie. Elk lid is er persoonlijk voor verantwoordelijk om deze locatie en accommodatie met het nodige respect te behandelen:

1) Hou de terreinen altijd kraaknet. Afval hoort net als thuis in de juiste vuilnisbak te belanden. Laat het dus niet rondslingeren.

2) Na iedere tennispartij dienen de terreinen volledig te worden geveegd.

3) Bij droog weer dienen de terreinen vooraf en nadien te worden gesproeid.

4) Bij regenweer kan er niet getennist worden. Spelen op natte terreinen brengt onherstelbare schade aan de terreinen toe. Doe dit dus niet.

De richtlijnen voor ‘gepaste tenniskledij’ zijn aangepast aan de 21e eeuw: er zijn er geen meer. Maar toch willen we onderlijnen dat je enkel speelt met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelterreinen. Ander schoeisel is niet toegestaan omdat je hiermee de ondergrond van de terreinen kan beschadigen. <