Reglement Padel

Er is geen losse verhuur mogelijk op onze club. Enkel leden kunnen reserveren via Tennis Vlaanderen . Gastspelers zijn van harte welkom. Het reglement hieromtrent vindt u hieronder terug.1) Het reservatiesysteem is ingedeeld in blokken van anderhalf uur.

 

2) Een reservatie is enkel geldig indien deze 4 namen bevat.

 

3) Elk lid heeft recht om twee gelijktijdige reservaties te maken tot 7 dagen op voorhand.

Een volgende reservatie is pas mogelijk van zodra de eerste reservatie is afgelopen.

 

4) Gastspelers :


DALUREN :

Het weekend behoort tot de daluren. Van maandag tot en met vrijdag start de laatst mogelijke reservatie in de daluren om 17u30.

Aan een reservatie in de daluren kunnen maximaal 3 gastspelers worden toegevoegd. De reservatie moet dus minstens 1 lid bevatten.


PIEKUREN :

Hieronder vallen de reservaties op weekdagen vanaf 18 u.

Aan een reservatie in de piekuren kan maximaal 1 gastspeler toegevoegd worden. De reservatie moet dus minstens 3 leden bevatten.


Gastspelers worden toegevoegd door degene die het plein reserveert. Gastspelers betalen 10 € per persoon voor 1 ½ u  . De gastspelers betalen aan degene die het plein gereserveerd heeft. Reserveren en betalen kan via de terreinreservatie op de website van Tennis Vlaanderen.


Bij annulatie korter dan 3 u voor het spelen dient u iemand van het bestuur te contacteren. Van zodra de reservatie aangevangen is , kan er niet meer geannuleerd worden.

 

5) Kinderen (U12) kunnen enkel reserveren tijdens de daluren. Het weekend behoort tot de daluren. Van maandag tot en met vrijdag start de laatst mogelijke reservatie voor kinderen om 17u30.

 

6) Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Ook hier geldt dat wie reserveert, speelt. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar.

 

7) De namen die op de reservatie staan vermeld, staan ook effectief op het terrein. Uit respect voor andere leden rekenen we hiervoor ook op de nodige sociale controle van onze leden. Het bestuur wil geen parkeerwachter zijn. We willen iedereen zoveel mogelijk speelkansen bieden.

 

8) Gelieve het op en rond de pleinen netjes te houden. Tijdens de herfstmaanden is het belangrijk dat de gevallen bladeren op tijd verwijderd worden en ook afval hoort thuis in de vuilnisbakken. De pleinen dienen met proper schoeisel betreden te worden. Heb je eerst getennist, gelieve dan de schoenborstels te gebruiken aan de ingang van de pleinen.

 

9) De lessen worden aangeboden via tennisschool Jan Stilten. U kan bij de tennisschool terecht met alle vragen hieromtrent. (Zie link op onze website)

 

10) Het bestuur kan dit reglement ten allen tijde aanpassen indien ze ondervinden dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Dit wordt altijd gecommuniceerd naar de leden.

 

 

Veel spelplezier