Reserveer een tennisterrein


Reserveer een tennisterrein

Een reservatie voor enkelspel wordt maar aanvaard als minstens twee namen zijn ingegeven.
Indien je slechts één naam invoert, dan kan deze steeds overschreven worden.
Voor dubbelspel behoeft men vier namen.

We hebben er voor geopteerd om geen meervoudige reservaties toe te laten zodat alle leden voldoende speelgelegenheid krijgen.
Je werkt dus eerst je partij af en pas daarna kan je een nieuwe reservatie maken.
Je mag dus geen twee terreinen boeken op welke manier dan ook.

Boek geen terrein om het te boeken en dan ‘eventueel’ te spelen. Wie reserveert, speelt. En op het terrein dat je reserveerde. Wie niet kan spelen door uitzonderlijke omstandigheden (ziekte, gekwetst, file, beroepsverplichtingen, ...), geeft het terrein zo snel als mogelijk terug beschikbaar. Desnoods bel je iemand van het bestuur om dit voor jou te regelen. Je verhindert geen andere leden om een terrein te boeken. Dat is een minimum van respect tegenover de andere leden.